VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Esame skirti tam, kad padėtume Jums

Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą

Pagrindinė projekto problema - neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimos narių socialinė atskirtis, savanoriškos visuomenės pagalbos, atokvėpio ir gedėjimo paslaugų trūkumas. Problemai spręsti teikiama transporto paslauga - paslaugų gavėjų atvežimas į dienos centrą ir parvežimas namo; paslaugų gavėjams užtikrinama saugi, jauki ir pritaikyta aplinka, veikia savitarpio pagalbos grupė, teikiamos įvairių gydytojų konsultacijos pagal poveikį; organizuojami įvairūs užsiėmimai: judesio terapija, muzikos terapija, darbai iš popieriaus, audinio atraižų, siūlų, veltinio, modelino, sūrios tešlos, loginių užduočių sprendimas, piešimas ir t.t. Taip pat teikiama atokvėpio paslauga klientų namuose: specialistų ir savanorių atvykimas į gavėjo namus; pagalba tenkinant psichosocialinius poreikius; pagalba šeimos nariams ar globėjams buitinėse situacijose, susijusiose su paslaugos gavėjo poreikiais. Įgyvendinant projektą planuojama parengti 60 savanorių, galinčių suteikti atokvėpio pagalbą, taip pat neįgaliesiems ir dėl ligos krizėje esantiems asmenims suteikiant socialines paslaugas bei jų artimiesiems suteikiant atokvėpio paslaugas.

08.6.1-ESFA-V-911 Vietos plėtros                                                                                                                                                              Kuriame
strategijų įgyvendinimas                                                                                                                                                                         Lietuvos ateitį
Projekto vykdytojas:                                                                                                                                                                               2014-2020 metų
VšĮ Paliatyvios pagalbos ir                                                                                                                                                                     Europos Sąjungos
šeimos sveikatos centras                                                                                                                                                                         fondų investicijų
veiksmų programa
                                                                                                                                                                                                           
Mes siekiame stiprinti savo pacientų ir jų artimųjų sveikatą, nepriklausomumą bei patogumą.


Mes išklausome savo pacientus ir taikome asmeninį, geriausiai jų lūkesčius tenkinantį gydymą.